U Spomen domu „Crvena komuna” (Petrovac) u jednoj od izložbenih prostora galerije „Marko K. Gregović” u utorak, 6.juna u 20 časova biti otvorena interaktivna izložba fotografija pod nazivom Psiha u fokusu. Pored JU Muzeji i galerije Budve organizatori i kreatori ovog projekta su Kancelarija za mlade pri Sekreterijatu za društvene djelatnosti Opštine Budva i NVO Spiritus Movens čiji članovi predstavljaju kreativni tim mladih ljudi koji je i koncipirao i realizovao cijelu izložbu. Kreativni tim projekta Psiha u fokusu je nastao u okviru Omladinskog kluba Budva, a uz pomoć nevladine organizacije „Forum MNE” i projekta „Servisno učenje za inkluzivnije društvo”. Autorke izložbe su Jasmina Bigović i Sara Joković, kreativni tim čine: Bogdan Kaluđerović, Mario Domđoni i Varja Vukmirović a mentorka tima je Katarina Vukadinović.

Akcenat cijele izložbe je na interaktivnosti jer je namjera tima da posjetioci individualno dođu do zaključka o značenju i temi pojedinačnih fotografija. Uz fotografije, tokom izložbe  se prikazuje prezentacija o mentalnom zdravlju koja podrobnije opisuje svako od prikazanih stanja mentalnog zdravlja, kao i rezultate ankete „Mladi i edukacija o mentalnom zdravlju u Crnoj Gori”. Rezultati prikazuju i statistike nivoa društvene svijesti i edukacije o mentalnom zdravlju u Crnoj Gori. Fotografije prikazuju mentalna stanja: anksioznost, poremećaj ishrane, opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP), posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD), granični, histrionični impulsivni i
bipolarni poremećaj, depresiju, zavisnost i impulsivnost.

Cilj izložbe je usmjeriti pažnju na probleme mentalnog zdravlja, na to koliko se u crnogorskom društvu otvoreno (ne)govori o psihičkim problemima, koliko su aktivne i funkcionalne institucije za pružanje pomoći kao i na moguća rješenja za poboljšanje situacije.

Izložba će biti otvorena do 16.juna.