U organizaciji JU Muzeji i galerije Budve u četvrtak 23. novembra 2023. godine u 19 časova u Modernoj galeriji „Jovo Ivanović” održaće se interaktivno predavanje na temu nematerijalnog kulturnog nasleđa „Šapat prošlosti – pričajmo o očuvanju našeg kulturnog nasljeđa”.

Do sada je u Nacionalni registar Crne Gore upisano 20 elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa i nijedan ne pripada kulturnom nasljeđu Paštrovića i Budve. Svrha susreta je upoznavanje lokalne zajednice sa konceptom nematerijalnog kulturnog nasljeđa, UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti nematerijalnog kullturnog nasljeđa i procedurom podnošenja inicijative za zaštitu i upisivanje elemenata NKN-a u Nacionalni registar Crne Gore kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija). Nakon evidentiranja, selekcije i pravne zaštite elementi nematerijalnog nasljeđa postali bi vidljivi u nacionalnom popisu što bi doprinijelo
njihovoj kulturnoj, ekonomskoj i turističkoj valorizaciji.
Određenje NKN-a, onako kako je to predstavljeno u ključnom UNESCO-vom dokumentu, usko je povezano sa kulturnim identitetom iz razloga što akcentuje upravo ono što zajednicama (i praktikantima) pruža osjećaj kontinuiteta. U okviru predavanja biće ukazano na potencijalnu saradnju sa kustosima Muzeja grada Budve sa ciljem što vjerodostojnije interpretacije identitetskih i kulturnih elemenata u okviru lokalnih institucija kulutre.
Autori i moderatori su MA etnolog-antropolog Ljubica Miličić i muzejski savjetnik Goran Bubanja.