JU Muzeji i galerije Budve organizuje izložbu slika „Autoportret sagledan kroz prizmu simbola”, umjetnice Rosadne Jušković. Izložba će biti otvorena 25. aprila 2023. godine u 19 časova u Galeriji „Marko K. Gregović” , Spomen dom „Crvena komuna”u Petrovcu.

Rosanda Jušković rođena 1997.godine na Cetinju gdje je i završila Srednju Likovnu školu „Petar Lubarda” , osnovne akademske studije je završila na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran 2016. godine u Podgorici – studijski program: Dizajn vizuelnih komunikacija. Specijalističke (2019) i magistarske studije (2020) je završila na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran, Podgorica.
Izložbe:
• Godišnja izložba SLŠ Petar Lubarda, Univerzitet Donja Gorica, 2014.
• Grupna izložba maturskih radova, Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, Cetinje 2016.
• Grupna izložba Svjetski dan grafičkog dizajna, Matica crnogorska, ogranak Cetinje 2016 .
• Grupna izložba, Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Podgorica 2019.

Dio teksta iz kataloga koji prati izlozbu, autor Rosanda Jušković:

„ Autoportret sagledan kroz prizmu simbola naziv je triptiha koji predstavlja hronološki praćen tok ciklusa života, preispitujući ljudsko biće i okolinu u kojoj se nalazi kroz različite nivoe postojanja. Riječ je o dvadeset i jednom radu, podijeljenih u tri dijela, koji zajedno čine cjelinu.U idejnom aspketu, triptih je prvenstveno zasnovan na filozofiji, pa nazivi dvadeset i jednog rada potiču iz filozofskog rječnika (latinskog, grčkog i njemačkog porijekla), dok su u praktičnom domenu pojmovi predstavljeni kroz fotografiju i simbole iz različitih oblasti, ali je veoma važna i uloga simbola iz različitih naučnih oblasti, koji upotpunjuju svaki od radova. Proces stvaranja rada trajao je dvadset i jedan dan, koliko triptih broji radova, pa se isti može smatrati i nekom vrstom vizuelnog dnevnika, zasnovanom na konceptu eksperimentalne prirode.”

Izložba se može pogledati do 16. maja 2023.godine.