Performans i izložba umjetnika Renata Rakića, će se održati od 28. do 30. avgusta u Modernoj galeriji „Jovo Ivanović“ (JU Muzeji i galerije Budve). Tokom ovog perioda, umjetnik će boraviti i stvarati u prostoru budvanske Moderne galerije, a svi zainteresovani mogu prisutvovati performansu tokom 28, 29. i 30. avgusta u periodu od 14 do 22 časa. U ponedjeljak, 30. avgusta, umjetnik će predstaviti radove koje je stvarao prethodna dva dana. Kustoskinja ove izložbe je Senka Subotić.

Renato Rakić je rođen 30.  avgusta  1978. godine (Gradiška, Bosna i Hercegovina). Diplomirao na Akademiji umjetnosti u Banja Luci (odsjek slikarstvo) 2002. godine, a magistrirao 2012. na istom odsjeku. Jedan je od osnivača Udruženja likovnih umjetnika RS, Fondacije Dragaš koja vrši edukaciju na polju likovne umjetnosti za upis na umjetničke fakultete, te Vespa kluba Banja Luka. Radio je na  Univerzitetu za Poslovne studije (Odsjek za dizajn) u Banja Luci. Kao fotograf i dizajner radio je u agencijama Support i Creative Studio Form. Izlagao 14 puta samostalno i na  preko 200 kolektivnih izložbi.

Renato Rakić o svojoj umjetnosti kaže: „Iz oblasti crteža istražujem prikaz čovjeka, kao  antropološko-ekscentričnog, jer se čovjek kao osoba može razumjeti i izvan granica puke prisutnosti  svog Ega, ali je prisutan i kritički psihološki osvrt na cjelovitost bića, od emotivne strukture do stanja svijesti. Odbačena je religijska i bilo koja druga odrednica, rasna i polna. Na crtežu je čovjek, onakav kakav jeste, dobar i loš, na kraju uplašen od smrti s vjerom u dalje. Crteži su upozorenje na kratak životni vijek.”

U okviru performansa biće predstavljeni modeli haljina dizajnerke Tihane Todić, koji su inspirisani djelima Renata Rakića. Naime, dizajnerka je slike sa Rakićevih radova, posebnom metodom skeniranja i štampe prenijela na platno za odjeću i kreirala svoje modele. Ideja i želja dizajnerke jeste da umjetnost pronađe svoje mjesto u odjeći, u modi.