More

21/02/2022 to 15/03/2022

Moderna galerija „Jovo Ivanović”

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

033 452 380

Ova izložba je rezultat implementacije projekta ,,Izložba dokumenata o događajima u vezi sa Ujedinjenjem Crne Gore i Boke Kotorske (1813–1814.)“, koji je sufinansiran iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017. godinu Ministarstva kulture Crne Gore, a koji su realizovali JU Centar za kulturu „Nikola Đurković” Kotor i Pomorska biblioteka Kotor. U zgradi Pomorske biblioteke oktobra 1813. godine, na zajedničkoj skupštini, izglasano je Ujedinjenje Boke Kotorske i Crne Gore. Tom prilikom formirana je zajednička vlada pod nazivom Centralna komisija (predsjedavao je Petar I Petrović).