More

20/10/2021 to 05/12/2021

Muzej grada Budve

Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču…

… jednu jako malu priču o gradu pod zemljom, gradu mrtvih, u kojem su boravile duše onih koji su živjeli ili barem svoje zadnje dane života proveli u Jaderu. U vremenu vladavine careva od Augusta do Konstantina, pa i dalje, u Jaderu se rađalo, živjelo, radilo, gradilo, trgovalo, robovalo i, naposljetku, umiralo. Kroz 8 panoa i vitrine s izloženim materijalom, autorka priča priču o običajima pokapanja u antičkom Zadru te na osnovu rezultata antropološke analize i grobnih priloga pokušava bar donekle rekonstruisati život ljudi čiji su grobovi prezentovani na izložbi. Uz panoe nalaze se vitrina s izloženim materijalom iz groba pronađenog na prostoru Poliklinike 2014. godine, te nekoliko vitrina s reprezentativnim prilozima pronađenim u grobovima. Na izložbi značajno mjesto zauzima i vitrina sa kopijama predmeta koji su dostupni za taktilni dodir osobama oštećenog vida. Kratke legende su napisane braillovim pismom. Izložba je popraćena katalogom, odabrani su dijelovi teksta iz kataloga te je snimljen CD koji je prevashodno namijenjen slabovidim osobama.

Prigodom ispraćanja najmilijih na onaj svijet nije se štedjelo. Znajući da će umrli nastaviti živjeti na drugom svijetu, tugujući bi pokojnicima pripremili raznovrsne darove, od osnovnih kao što su novac za plaćanje putarine i svjetiljke za osvjetljavanje puta, preko luksuznih predmeta do skupocjenoga nakita. Ovo je samo mali izbor predmeta priloženih u grobove. Njihova je ljepota dostatna sama po sebi. Promatranjem svih komponenti, od ritusa pokapanja do priloga, uz malo mašte može se zaključiti kako svaki grob priča priču. U Arheološkome muzeju u Zadru, koji je i izvodio najveći broj istraživanja, bila je pohranjena građa iz većine grobova. Iz poštovanja prema umrlim, prema onome u što su oni vjerovali, naša je moralna dužnost barem virtualno spojiti sve komponente koje su grob činile vječnim domom.