More

11/05/2023 to 21/05/2023

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”

Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

+382 33 452 060

Nadrealni prozor sveta i čoveka u prostoru

„Iako fokusirana na sadašnjost, umetnost Hane Vulin duboko je ukorenjena u religijske začetke, najrasprostranjenije poznat nastanak civilizacije. „Na početku beše žena…” Povezujući Prvu ženu, od koje je nastalo celo čovečanstvo, sa vodom, u kojoj smo svi mi od prvog dana našeg začetka, umetnica je prikazala jačinu ženske energije i snagu ženskog tela, sa žestinom i slobodom mora, odnosno simbolikom beskonačne mašte i neograničene ljudske misli. Akt koji se preliva u pejzaž, kao vrsta nadrealnog slikarstva, poseduje osećaj naglašenog ikonografskog dodira.Kroz slikarstvo Hane Vulin proteže se mnogo simbolike; ženski likovi, aktovi, nadrealni – metafizički pejzaži. Svi elementi daju drugačiji prizvuk vremenu u kome su naslikani. Duhovnu krizu čoveka, u metaforama naglašava jakim kontrastima, jakim obojenjima crvene i plave. Ti tonovi su jasni i čisti i lajtmotiv su komunikacije omeđenog sveta, ženske prirode, fantazije, ništavila i večnosti; bezvremenske dimenzije stvarnosti. U Haninom stvaralaštvu ima osjećaja za spoljašnji doživljaj, gde ona kao mlad umetnik istražuje i putuje kroz umetnost, dodiruje stvari koje su se u umetnosti desile, kao sto su pop art, nadrealizam i impresionizam. Nije usredsređena na jednu formu i taj osobeni izraz je ispunjen maštom. Primetan je uticaj zapadne škole, gde se naslanja na umetnost 20-og veka, pop art, posebno Vorhola, kao i francuskog impresionizma. Vulin je osobena umetnica, autentična u svom stvaralaštvu. Koristi jedinstvo suprotnosti kao svoj umetnički kredo. Kroz likovnu poetiku koju gradi, pukušava da pronađe sopstvenu istinu i lični izraz, i lepo se snalazi u tome. Slike koje je izložila poseduju izuzetnu stvaralačku energiju i ukazuju na to da smo svi učesnici jednog kolektivnog sna.

Aleksandra Kokotović, umjetnica

Izložba se može pogledati do 23. maja.