More

01/11/2022 to 17/11/2022

Spomen dom „Crvena komuna”

Obala 111, Petrovac

+382 33 402 877

LAVIRINT PODSVIJESTI U DJELIMA MIRKA DRAGOVIĆA

„Gradeći jedan poetski oblik, akademski slikar Mirko Dragović u svojim djelima spaja
dva antipoda: san i stvarnost, te dobija autentičnu atmosferu na svojim radovima. Izbjegavajući
bolnu bjelinu platna, Mirko se igra sa bojama i oblicima, stvarajući novi svijet u kojem se san i
stvarnost podudaraju. Iako na dijametralno suprotnim stranama čovjekovog poimanja, san i
stvarnost se izjednačavaju; u momentu gledanja slike posmatrač ne zna gdje stvarnost prestaje, a
san počinje. Njegovi radovi predstavljaju zalaženje u ljudsku dušu, te slika čudesan svijet u
kojem obitavaju plemenite i iskrene emocije. Na njegovim radovima koji su okarakterisani kao
apstraktni ekspresionizam dominira radnja puna pokreta: razigrane i fino savijene linije stvaraju
kompozicije koje spajaju svijest i svijet snova. Sanjalačku atmosferu na svojim radovima
upotpunjuje skladnim koloritom; boje su žive, neusiljene nalik prirodi. Stoga ne čudi što Mirko
svoju inspiraciju pronalazi upravo na ljepšoj strani svijeta i života, odnosno u ljubavi,
prijateljstvu, djetinjstvu, prirodi… Pokret njegovog kista gradi harmonične oblike, a pjesničkim
zanosom i maštom svojim kompozicijama dao je osobenu boju. Upravo u toj sintezi slikarstva i
poezije koju gradi živopisnim pokretima i harmoničnom slikarskom paletom, san se izjednačava
sa javom dokazujući nam da i san može biti dio stvarnosti koju svakodnevno živimo.”

Marija Saičić, istoričarka umjetnosti