Program do kraja 2020. godine:

 

  • Muzej grada Budve

– Stalna postavka arheološke zbirke (antička i srednjovjekovna Budva)

– Stalna postavka etnografske zbirke (Budva, Paštrovići i zaleđe)

– Međunarodna ljetnja škola arheologije za djecu i mlade „Arheolab“ (trajanje od 1. – 21. avgusta)

 

  • Moderna galerija “Jovo Ivanović”

– Izložba umjetnice Jelene Papović (trajanje od 7. do 30. jula)

– Izložba umjetnice Orijane Ubović (trajanje od 31. jula do 27. avgusta)

– Izložba umjetnice Slavice Mijović (trajanje od 28. avgusta do 18. septembra)

– Izložba umjetnika Igora Modrića (trajanje od 21. septembra do 8. oktobra)

– Izložba iz fundusa Moderne galerije (od 9. oktobra do 19. novembra)

– Izložba „Strani autori“ – otvaranje povodom Dana Opštine – 20. novembar

 

  • Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša“

– Izložba umjetnice Jelene Papović (trajanje od 7. do 30. jula)

– Izložba umjetnice Dijane Vukićević (avgust)

– Izložba 11 izdanje kolektivne izložbe „Mali format – slike, crteži, objekti” (septembar)

– Stalna postavka o životu i djelu budvanskog pisca i političara Stefana Mitrova Ljubiše

 

  • Spomen dom „Reževići“

– Stalna postavka „Zavjetni darovi Paštrovića“ iz riznice manastira Reževići

– Stalna etnografska postavka o životu Paštrovića do prve polovine XX vijeka

 

  • Spomen dom „Crvena komuna“

– Izložba umjetnice Ivane Babić (trajanje od 3. jula do 4. avgusta)

– Izložba umjetnika Milana Lutovca (trajanje od 7. avgusta do 31. avgusta)

– Izložba likovne kolonije „Buljarica art“ – predstavljanje umjetnika Miroslav Masin (septembar)

– 3. septembar – 100 godina od osnivanja Spomen doma „Crvena komuna“ – Kino sala Spomen doma „Crvena komuna“ – svečana proslava u organizaciji Opštine Budva

– Promocija knjige „Crvena komuna“ – povodom Dana Opštine – 22. novembar