Pored izuzetnog geografskog položaja, pogodnih klimatskih uslova i  nesvakidašnjih prirodnih ljepota sa pjeskovitim plažama koje sa obe strane okružuju grad, brojni hotelski kompleksi sa različitim rekreativnim sadržajima, te bogato spomeničko nasljeđe i aktivni kulturni programi (JU »Muzeji i galerije Budve«, JU »Grad Teatar«, JU »Narodna biblioteka Budve« i dr.) čine osnov za visok nivo budvanske turističke ponude.

Počeci organizovanog turizma u Budvi vezuju se za period između dva svjetska rata. Prvi domaći turisti bili su ferijalci, dok od 1922.godine među turistima preovlađuju Česi. Poslije svjetske ekonomske krize tridesetih godina, jača privatna inicijativa i u turizmu. Broj turusta koji posjećuju Budvu značajno se povećava, čemu doprinosi i poboljšanje pomorskih i kopnenih veza sa ovim krajem. Dvadesetih i tridesetih godina osnivaju se i aktivno djeluju turistička društva. »Društvo za promet stranaca«, kasnije nazvano »Mogren«, formirano je 1922.godine u Budvi, a predstavljalo je prvu turističku društvenu organizaciju koja se bavila unapređenjem turizma. Društva prijatelja Budve osnivaju se i u Parizu – 1932, Pragu – 1934. i Beogradu – 1937. godine koje će odigrati posebno vežnu ulogu u razvoju budvanskog turizma. U Starom gradu Budve otvoreni su prvi hoteli »Balkan« vlasnika Ilije Zenovića, »Beograd« vlasnika Marka Živkovića, Vila braće Rajković i Vila »Medin«, a od ostalih ugostiteljskih objekata kafane: »Fabrisa«, »Pod lozom«-Slavija Zelenčića, »Central«-Iva Rađenovića, »Zlatno burence«-Dana Rađenovića, kafana »Crna Gora«, zatim krčma Mata Jelušića i kafane Ilije Radovića, Sava Zambelića, Toma Novakovića, Pera Kuljače i Steva Suđića. Hotel »Balkan« i danas postoji u Starom gradu Budve, pored konoba »Stari grad«, »Galeb«, »Kineskog restorana« i niza drugih ugostiteljskih objekata prilagođenih zahtjevima novog vremena i savremene turističke ponude.