U Sarajevu je 25. i 26. septembra 2019. godine održana konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Vjerski turizam i teologija“, u organizaciji Visoke škole za turizam i menadžment Konjic i Fakulteta islamskih studija.

U dva dana su održane tri sesije: „Vjerski turizam u različitim kontekstima“, „Vjerski turizam, obrazovanje i mediji“ i „Vjerski turizam i valorizacija infrastrukture“. Na konferenciji je ispred JU Muzeji i galerije Budve učestvovala mr Lucija Đurašković, koja je predstavila rad „Turistička valorizacija hrišćanskih kultova stare Budve“, u kojem je ukazano na specifičnosti djela budvanskog sakralnog kulturno-istorijskog bogatstva, te mogućnosti njegove valorizacije koja bi značila adekvatno uklapanje u obogaćivanje i razvoj cjelokupne turističke ponude opštine Budva, i u svijet poslala pozitivna slika o čuvanju, prezentaciji i interpretaciji naše autentične sakralne kulturne baštine.

Zaključci doneseni na konferenciji su slijedeći:
1. Sistemski urediti položaj vjerskih zajednica;
2. Potrebno je napraviti poseban sistem obuka za teologe iz oblasti vjerskog turizma;
3. Omogućiti dipl. studentima teologije da rade u oblasti turizma u okviru vjerskih objekata;
4. Nastaviti sa organizovanjem međunarodnih naučnih konferencija iz oblasti vjerskog turizma;
5. Povezati vjerski turizam sa kulturnim turizmom u praksi, i u okviru različitih nivoa obrazovanja;
6. Raditi na povezivanju sekularnih organizacija i vjerskih zajednica radi uspostavljanja trajnog mira.