Zbirka Crnogorski autori predstavlja pregled likovne scene umjetnika koji aktivno djeluju na polju likovnog stvaralaštva u Crnoj Gori. Zastupljno je preko 60 crteža, slika, grafika, skulptura i fotografija. Zbirka posjeduje djela značajnih stvaralaca crnogorske likovne scene kao što su Anka Burić, Dimitrije Popović, Nikola Gvozdenović, Filip Janković, Srđan Vukčević i drugi.

U zbirci su zastupljene slike, skulpture, umjetničke grafike i fotografije mlađe i starije generacije likovnih stvaralaca, koji su nastajali u hronološkom rasponu od 1981. godine do danas.

Kapitalno djelo ove zbirke predstavlja slika „Čekanje”, ulje na platnu iz 2004. godine istaknutog slikara Cvetka Lainovića.