V Međunarodni bijenale akta / IZLOŽBA ODLOŽENA ZA 2021. V International Biennial of Nude / THE EXHIBITION IS POSTPONED FOR 2021

U skladu sa zvaničnim preporukama za sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obavještavamo da JU Muzeji i galerije Budve obustavlja realizaciju planiranih programskih aktivnosti Ustanove, javne posjete i događaje.Takođe, obavještavamo da se realizacija izložbe V Međunarodnog bijenala akta malog formata ,,Marko Krstov Gregović“ odlože za sljedeću godinu.Koristimo priliku da se u ime Ustanove zahvalimo svima na interesovanju…

Read article