Demanti na tekst CIN-a

Poštovani, Molim vas da u skladu sa novinarskom etikom i Zakonom o medijima, objavite moj tekst kao odgovor na niz neistina iznesenih u članku objavljenom na portalu Vijesti, 04.02.2024., pod nazivom: „Sve je isto samo Sveta nema: Netransparentno finansiranje kulturno-umjetničkih manifestacija u Budvi”, uz pominjanje mog imena, kao direktorice JU “Muzeji i galerije Budve”. U…

Read article