Umjetnički program za ljeto 2020. godine

JU Muzeji i galerije za ljeto 2020. godine svojoj publici priprema sadržajan program, uprokos nemogućnosti da se brojne planirane izložbe održe zbog pandemije korona virusom. Dok će u Muzeju grada Budve, Spomen domu „Crvena komuna” i Spomen domu „Reževići” biti aktuelne stalne postavke koje sugrađani i gosti mogu posjetiti, kulturno-umjetnički program će biti realizovan u…

Read article