JU Muzeji i galerije Budve uzela je učešće na 20-oj Trijenalnoj ICOM CC konferenciji pod nazivom „Ka održivoj prošlosti” ( Working Towards Sustainable Past – ICOM CC – 20th Triennial Conference) u Valensiji

JU Muzeji i galerije Budve uzela je učešće na 20-oj Trijenalnoj ICOM CC konferenciji pod nazivom „Ka odrzivoj proslosti” ( Working Towards Sustainable Past – ICOM CC – 20th Triennial Conference ) koja se održava u Valensiji od 18. – 22. septembra. Konferencija Komiteta za konzervaciju okupiće 160 međunarodnih govornika i oko 900 delegata, uključujući…

Read article