Crkva Svetog Save Osvećenog

U neposrednoj blizini crkve Santa Maria in Punta, takođe u jugozapadnom dijelu jezgra Starog budvanskog grada, uz gradski bedem, u XII vijeku je podignuta crkva Sv. Save Osvećenog (St. Sabba Abbas). Veoma malih dimenzija, ona predstavlja romaničku jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom okrenutom prema istoku, bez zvonika. Dugo se pouzdano nije moglo govoriti o tačnom…

Read article