Ostaci crkve Santa Maria de Kastelo

Kao što i samo ime navodi crkva Santa Marija de Castello nalazila se unutar budvanskog Kastela, odnosno tvrđave – Citadele. Zbog uklapanja ostatka razrušene crkve u sistem kasnijih građenja zidova unutar austrijskog utvrđenja teško se prepoznaje izgled crkve. Ipak se po ostacima može zaključiti da je predstavljala jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku i…

Read article