Crkva Svetog Ivana

Za crkvu posvećenu Rođenju Sv. Ivana Krstitelja, smatra se da je bila prvobitno sagrađena još u VII vijeku i to u obliku rotonde, karakterističnog kružnog tipa građevina nastalih uglavnom tokom ranog srednjeg veka. Najveće arhitektonske izmene pretrpela je u toku XII, XV, XVII, XIX  i XX veka. Sadašnji izgled građevine potiče sa kraja XVII veka,…

Read article