Petrovački kasnoantički mozaik

Za kasnoantički mozaik koji je otkriven na području Petrovca se pretpostavlja da je nastao sredinom IV vijeka, a primjer je simbioze kasnoantičke i ranohrišćanske umetničke tradicije, te označava i same početke ranohrišćanske umjetnosti na crnogorskom primorju, odnosno južnom dijelu istočne obale Jadrana. Ovaj velelepni mozaik je ukrašavao pod vile rustike („Villa Rustica“) nekog moćnijeg veleposjednika…

Read article