Petrovački kasnoantički mozaik

Za kasnoantički mozaik koji je otkriven na području Petrovca se pretpostavlja da je nastao sredinom IV vijeka, a primjer je simbioze kasnoantičke i ranohrišćanske umetničke tradicije, te označava i same početke ranohrišćanske umjetnosti na crnogorskom primorju, odnosno južnom dijelu istočne obale Jadrana. Ovaj velelepni mozaik je ukrašavao pod vile rustike („Villa Rustica“) nekog moćnijeg veleposjednika…

Read article

Sveta Neđelja

Ostrvce naspram Petrovca na kome se nalazi mala crkva Sv. Neđelje, podignuta u davna vremena, po kojoj je manji Katič dobio ime. Rustičnog izgleda, manjih dimenzija i jednostavne arhitektonske kostrukcije, ova stara crkvica predstavlja i zanimljivu znamenitost i ukras petrovačkog zaliva. Postoji više predanja o tome ko je i sa kojim razlogom podigao crkvicu. Jedno…

Read article