Etno soba

Etno soba u Spomen domu postavljena je 2003. godine. Osim muzejskih predmeta, koji su se nekada koristili za ličnu i širu upotrebu, glavni sadržaj ove sobe čine četiri kompleta rekonstruisane ženske paštrovske nošnje, koji prikazuje izgled nošnje u raznim periodima postojanja. U saradnji sa dizajnerkom tekstila mr Jelenom Đukanović, urađene su replike prvobitne nošnje koja…

Read article

Zbirka naivne umjetnosti

Zbirka naivne umjetnosti formirana je nakon zemljotresa 1979. godine, kada su umjetnici Hlebinske škole na čelu sa poznatim slikarima naive Ivanom i Josipom Generalićem, u znak podrške i solidarnosti, poklonili Modernoj galeriji ukupno 46 radova, pretežno ulja na platnu i skulpture od drveta i terakote.

Read article

Zbirka strane umjetnosti

Zbirka strane umjetnosti je najveća zbirka u fondu Moderne galerije i broji preko 150 radova. Moderna galerija je u toku svog dugogodišnjeg postojanja uvijek pratila dešavanja u likovnom životu drugih zemalja, uvijek vodeći računa da u skladu sa sopstvenim mogućnostima afirmiše strane umjetnike. Zbirka strane umjetnosti sastoji se od radova likovnih stvaralaca iz bivših jugoslovenskih…

Read article

Zbirka zavičajne umjetnosti

Zbirka zavičajne umjetnosti sastoji se od radova najznačajnijih slikara sa prostora Budve rođenih od kraja XIX vijeka pa sve do danas: Anastasa i Špira Bocarića, Stevana Luketića, Jovana Ivanovića, Slobodana – Pura Đurića,  Slobodana – Boba Slovinića i drugih. Od samog osnivanja Moderna galerija je nastojala da naglasi značaj i valorizuje rad domaćih umjetnika i…

Read article