Manastir Podostrog

Manastir Podostrog se nalazi na blagom uzvišenju iznad budvanskog polja, oko dva kilometra sjeverno od Starog Grada. Ime je dobio po brdu Ostrog ispod kojeg je sagrađen. U XVIII i XIX vijeku manastir Podostrog izrasta u jedno od najznačajnijih središta crnogorske istorije. Kompleks manastira Podostrog sagrađen je svojim produžnim oblikom u pravcu istok-zapad, a sastoji…

Read article

Mozaik iz ranohrišćanske bazilike

Iz perioda ranog hrišćanstva (kraj V ili poč. VI vijeka n.e.) potiče mozaik koji je pokrivao pod centralnog broda ranohrišćanske bazilike. Na ostacima mozaika (30 m2), otkrivenog u sjeveroistočnom dijelu naosa i apside,  prepoznaju se, pored dekorativnih geometrijskih polja sa simboličkim znacima i ideogramima, dvodimenzionalno predstavljni prikazi ptica i floralnih elemenata. Mozaik je polihroman, izveden…

Read article