Crkva Svetog Ivana

Za crkvu posvećenu Rođenju Sv. Ivana Krstitelja, smatra se da je bila prvobitno sagrađena još u VII vijeku i to u obliku rotonde, karakterističnog kružnog tipa građevina nastalih uglavnom tokom ranog srednjeg veka. Najveće arhitektonske izmene pretrpela je u toku XII, XV, XVII, XIX  i XX veka. Sadašnji izgled građevine potiče sa kraja XVII veka,…

Read article

Ostaci crkve Santa Maria de Kastelo

Kao što i samo ime navodi crkva Santa Marija de Castello nalazila se unutar budvanskog Kastela, odnosno tvrđave – Citadele. Zbog uklapanja ostatka razrušene crkve u sistem kasnijih građenja zidova unutar austrijskog utvrđenja teško se prepoznaje izgled crkve. Ipak se po ostacima može zaključiti da je predstavljala jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku i…

Read article

Crkva Svetog Save Osvećenog

U neposrednoj blizini crkve Santa Maria in Punta, takođe u jugozapadnom dijelu jezgra Starog budvanskog grada, uz gradski bedem, u XII vijeku je podignuta crkva Sv. Save Osvećenog (St. Sabba Abbas). Veoma malih dimenzija, ona predstavlja romaničku jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom okrenutom prema istoku, bez zvonika. Dugo se pouzdano nije moglo govoriti o tačnom…

Read article

Crkva Santa Maria in Punta

Crkva Santa Marija in Punta se nalazi na rtu („in punta“) u jugozapadnom dijelu budvanskog Starog grada. Položaj (sever-jug) joj je uslovljen konfiguracijom terena, tako da je svojom južnom i zapadnom stranom vezana za gradske zidine. Spada u red najstarijih preromaničkih crkava na Primorju. Osnovali je benediktinci 840. godine i predstavlja dio kompleksa prvobitnog benediktinskog…

Read article