Ranohrišćanska bazilika

Po datovanju najstarija, a po otkriću najmlađa sakralna građevina u Starom gradu je ranohrišćanska bazilika, monumentalnih razmjera, sa fragmentima mozaičkog poda u apsidi i sjeveroistočnom djelu naosa. Budvanska bazilika potiče sa kraja V ili poč. VI vijeka n.e, a po svom umjetničko-istorijskim karakteristikama svjedoči o Budvi kao značajnom kulturnom, religijskom i ekonomskom centru ovog i…

Read article

Međunarodni multidisciplinarni naučni simpozijum „Antička Budva” (2018)

Međunarodni multidisciplinarni naučni simpozijum „Antička Budva”, održan je 28. i 29. novembra u Modernoj galeriji„Jovo Ivanović”(JU Muzeji i galerije Budve) u Starom gradu u Budvi. JU Muzeji i galerije je organizovala ovaj značajni simpozijum povodom dva značajna jubileja – 80 godina od otkrića antičkih nekropola i 15 godina od osnivanja Muzeja grada Budve. Projekat je…

Read article

Naučni simpozijum „Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija” (2018)

Treći po redu, međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija“, održan u Budvi, Reževićima i Petrovcu 27. i 28. februara 2018. godine,dao je značajan doprinos tumačenju i razumijevanju Ljubišine svestranosti i kompleksnosti u okvirima savremene naučne misli. Na simpozijumu su učešće uzeli predavači iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji…

Read article